Student brigádník? Pokud si vaše dítě už přivydělává, může v brigádě pokračovat i během roku: Jaké podmínky při ní platí?

on

|

views

and

comments

Už dávno neplatí pravidlo, podle kterého by děti brigádovali pouze během léta. Množství agentur a zajímavých nabídek je motivuje k tomu, aby si stihli přivydělat i během školního roku. Proto když vaše ratolesti budou pokračovat v pracování, měli by vědět tyto důležité praktické rady.
Dohodu mohou uzavřít studenti do 26 let
Na studentskou brigádnickou dohodu mohou pracovat žáci nejdříve po dovršení patnácti let a po skončení povinné školní docházky. Takové smlouvy mohou sepisovat až do věku 26 let, pokud budou aktuálně studovat na nějaké škole.

Dohoda může pokračovat až do konce roku, kdy dosáhly tento hraniční věk. To znamená, že pokud student vysoké školy měl 26. narozeniny v srpnu a jeho studium bude pokračovat i od září, v tom případě může na tuto smlouvu pracovat až do konce prosince daného roku.

Dělat může jen na již vzniklou smlouvu, pokud by ji podepsal po 26. narozeninách, tak se na něj tato výjimka nevztahuje. Zaměstnavatel může nabídnout Brigádnická dohodu pouze pro studenty střední školy a žáků denního studia na vysoké škole. Externisté vysokoškoláci nemohou pracovat na základě této smlouvy.

Výjimky pro děti do 15 let
Za určitých okolností mohou podepsat studentskou Brigádnická dohodu i děti mladší patnácti let. Tam je hlavní podmínkou, že to může být jen snadná práce, která nezatěžuje organismus a neohrožuje jejich zdraví a bezpečnost. To znamená, že nemohou mít smlouvu na fyzicky těžkou robotu.

Většinou jsou to tedy jen krátkodobé dohody, když spolupracují na sportovních nebo kulturních akcích. Mohou být členy uměleckých souborů a vystupovat na různých kulturních představeních. Také se mohou zaměstnat v reklamní oblasti, kdy by byly přímo tvářemi reklamních kampaní.

Kolik hodin mohou vyrobit na dohodu?
Studentská Brigádnická dohoda se nesepisuje na dobu určitou. Žáci ji mohou dostat na maximálně dvanáct měsíců a pak ji znovu obnovují až do věku 26 let. Rovněž platí limity ze zákona, které přesně určují počet odpracovaných hodin.

Děti, teenageři a mladí lidé mohou odpracovat průměrně 20 hodin týdně. Závisí na dohodě se zaměstnavatelem, jak si to přesně rozdělí mezi jednotlivé dny. Do měsíce tedy mohou odpracovat maximálně 80 hodin. Ročně by neměly přesáhnout 350 odpracovaných hodin.

Co musí obsahovat smlouva?
Zaměstnavatel sepisuje se studentem písemnou dohodu. Ta má stejné náležitosti jako běžná pracovní smlouva. Musí být na ní uvedeny všechny údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli. Kromě toho musí uvádět přesnou výši odměny a případných prémií.

Rovněž se v ní dohodnou na počtu odpracovaných hodin a na době, na jakou ji uzavírají. Smlouva může být i krátkodobá na jeden až více dní, pokud se týká pouze nějakého konkrétního akce. Nebo na dobu pár měsíců, pokud jde o časově omezenou například prázdninovou brigádu, či na 12 měsíců, pokud jde o delší spolupráci.

Potvrzení ze školy
Každý student musí ke dohodě přiložit i potvrzení o návštěvě školy, v případě vysoké školy i potvrzení o denním studiu. To získává přímo od zařízení, které navštěvuje. Zákon přihlíží i na žáky, kteří ukončili studium na střední škole a po létě přecházejí na maturitní nástavbu nebo univerzitu.

Také pokud končí bakalářské studium a budou pokračovat na magisterském. V tom případě platí, že žák střední či vysoké školy může pracovat na Brigádnická studentskou dohodu do 31. října toho roku, kdy maturoval, získal výuční list nebo titul. Pozor, potvrzení musí ptát ještě ze své původní školy.

Do 200 eur neplatí odvody
Žáci platí pouze sociální, nikoli zdravotní odvody. I v tomto případě platí výjimka. Pokud v daném měsíci vydělají maximálně 200 eur v hrubém, nevzniká jim povinnost platby těchto poplatků.

Studenti si mohou uplatnit i nezdanitelnou část příjmu. V roce 2021 je to 375,95 eur na měsíc. Pokud vaše dítě podepíše několik studentských brigádnických dohod výhody získává pouze na jednu z nich.

Stravování během studentské brigády
Při tomto druhu smlouvy nemají zaměstnanci nárok na příspěvek na stravu. Záleží tedy jen od zaměstnavatele, zda dobrovolně zajistí studentům jídlo. Pokud jde o stravovací zařízení, může jim dát oběd z vlastní režie.

Rovněž může zajišťovat stravování od nějaké cateringové firmy či restaurace, které jim ho přinesou jako na donášku. Nebo jim dá stravenky či příspěvek v tomto případě v libovolné hodnotě.

Ukončení dohody se zaměstnavatelem
Dohoda o studentské brigádě nejčastěji zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Rovněž se může skončit dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tom případě jim může běžet 15-denní výpovědní doba. V případě hrubého porušení pracovní kázně může dohoda ukončit ihned.

Share this
Tags

Must-read

Angličtina jako druhý mateřský jazyk

Svět se zrychluje a globalizuje. Své o tom vědí všichni, kteří se museli v rámci pracovních povinností naučit cizí jazyk nebo se v touze poznávat cizí...

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet, je u nich dostavující se následná slabost rozhodně mnohem...

Kameny podle zvěrokruhu: dávná tradice ožívá

Zvěrokruh, zvířetník nebo zodiak je myšlený pás ±8° na nebeské sféře, který se táhne symetricky podél ekliptiky. Od polohy Slunce na zvěrokruhu v konkrétní datum...
spot_img

Recent articles

More like this